Województwa
 •Dolnośląskie [399]
 •Kujawsko-pomorskie [46]
 •Lubelskie [123]
 •Lubuskie [71]
 •Łódzkie [129]
 •Małopolskie [264]
 •Mazowieckie [281]
 •Opolskie [8361]
 •Podkarpackie [96]
 •Podlaskie [42]
 •Pomorskie [103]
 •Śląskie [337]
 •Świętokrzyskie [32]
 •Warmińsko-mazurskie [51]
 •Wielkopolskie [195]
 •Zachodniopomorskie [79]
Statystyki
Online: 8
Online zalogowanych: -1
Ogłoszeń: 13253
Odwiedzin dziś: 958
Odwiedzin ogółem: 731333
Wiadomości
Reklama
. .
Newsletter


Zobacz również
Ostatnio przeglądane

Kierownik ds. Jakości

E-Mail:


Województwo: Opolskie
Miasto: Opole
Telefon: 222502568

Wyświetleń: 30
Napisz wiadomość
Ocena: 3.5 Głosów: 26
Wymagania :
Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane automatyka i elektryka

Doświadczenie w zakresie sporządzania, opiniowaniu dokumentacji jakościowej takiej jak, plany kontroli i badań, raporty z testów, itp. podczas realizacji projektów energetycznych – minimum 5 lat

Doświadczenie w kompletowaniu dokumentacji jakościowej od firm podwykonawczych oraz przekazywaniu jej zgodnie z wymogami kontraktu/Klienta

Praktyczna znajomości norm i innych standardów odniesienia z branży elektrycznej

Znajomość języków: język angielski ( w stopniu bardzo dobrym)

Bardzo dobra z znajomość obsługi pakietu Office oraz środowiska IT ( Outlook,SharePoint , itd.)

Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku oraz wysokie umiejętności

organizacji pracy własnej oraz działania pod presją czasu,

Sumienność i dokładność.

Zakres odpowiedzialności:
Zaplanowanie i realizacja zadań z zakresu zarządzania jakością podczas prac obiektowych, tak aby spełniały wszystkie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne normy i wymogi jakościowe oraz pozostawały w zgodzie z przepisami prawa i harmonogramem projektu.

Przygotowanie, kompletowanie i archiwizowanie we współpracy i pod nadzorem firmy Siemens sp. z o.o. dokumentacji jakościowej zgodnie z Kontraktem, polskim prawem,normami jakościowymi, wymogami i harmonogramem projektu oraz wymaganiami
korporacyjnymi Zleceniodawcy, w tym między innym:

- Wytycznych i druków dla podwykonawców oraz innych uczestników projektu (PKiB, etc. )

- Innych niezbędnych procedur, które w całości będą tworzyć system jakości dla Projektu,

- Wprowadzenie korekt zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego przez cały okres przygotowania dokumentacji aż do

- akceptacji końcowej.

- Archiwizowanie i nadzór nad zapisami.

- Nadzorowanie, kontrolowanie i koordynacja w zakresie jakości wszystkich uczestników projektu, w tym firm podwykonawców wraz z ich nadzorem wykonujących roboty oraz innych osób na terenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi normami procedurami.

- Weryfikacja pod kątem jakościowym komponentów i systemów dostarczanych i instalowanych podczas prac obiektowych oraz zgłaszanie Kierownikowi Projektu i/lub Kierownikowi Budowy wszelkich niezgodności w tym zakresie.

- Monitorowanie realizacji zapisów Planu Kontroli i Badań pod kątem poszczególnych odbiorów oraz udziału Klienta z punktach świadka oraz punktach zatrzymania.
·
- Czynny udział w odbiorach jakościowych wynikających z PKiB z udziałem Zamawiającego.

- Dokonywanie odbiorów jakościowych poszczególnych etapów realizacji na potrzeby Siemens.

·- Archiwizowanie i nadzór nad zapisami Współpraca z Kierownikiem Projektu i / lub Kierownikiem Budowy w zakresie planowania, monitorowania i zapewnienia zadań jakościowych oraz cotygodniowe raportowanie postępu z realizowanych prac wraz z

- Ujęciem obszarów, gdzie występują lub mogą wystąpić trudności mające wpływ na terminową realizację projektu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do ich usunięcia

- Współpraca ze służbami jakościowymi firm podwykonawczych oraz generalnego wykonawcy.
·
- Współpraca z Kierownikiem Jakości w Projekcie z ramienia Siemens Sp. z o.o. oraz wykonywanie zadań pod jego nadzorem.

-Cotygodniowe raportowanie postępu z realizowanych prac wraz z ujęciem obszarów, gdzie występują lub mogą wystąpić trudności mające wpływ na terminową realizację projektu.

- Organizacja oraz udział w spotkaniach / ustaleniach / dyskusjach dotyczących ww.zagadnień oraz sporządzanie i archiwizowanie notatek z tych spotkań.

- Monitorowanie czy projekt realizowany jest zgodnie z procedurami i zgłaszanie do Kierownika Projektu i/lub Kierownika Budowy wszelkich ryzyk, które mogą mieć wpływ na wynik realizacji projektu w związku z nieprzestrzeganiem procedur.

-Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Prosimy o cv amalanowska.liguajob@gmail.com

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Mapa

Ładuję mapę, proszę czekać.

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Promowane


. .

.