Województwa
 •Dolnośląskie [399]
 •Kujawsko-pomorskie [46]
 •Lubelskie [122]
 •Lubuskie [71]
 •Łódzkie [129]
 •Małopolskie [264]
 •Mazowieckie [281]
 •Opolskie [8361]
 •Podkarpackie [96]
 •Podlaskie [42]
 •Pomorskie [103]
 •Śląskie [337]
 •Świętokrzyskie [32]
 •Warmińsko-mazurskie [51]
 •Wielkopolskie [195]
 •Zachodniopomorskie [79]
Statystyki
Online: 25
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 13252
Odwiedzin dziś: 3076
Odwiedzin ogółem: 730068
Wiadomości
Reklama
. .
Newsletter


Zobacz również
Ostatnio przeglądane

Projekt i budowa hal magazynowych - produkcyjnychCena: 1zł
Miasto: cała Polska
Telefon: 696713152

Wyświetleń: 61
Ocena: 6 Głosów: 1
Oferujemy zaprojektowanie i budowę kompleksu budynków składającego się z biurowca i hali magazynowo produkcyjnej. Nasze koncepcje hal możemy dowolnie modyfikować pod potrzeby inwestora. Budujemy również obiekty przemysłowe z projektów wykonanych przez inne biura projektowe. Wykonujemy projekty hal na indywidualne zamówienie . Specyfiką nasze hale dostosujemy do indywidualnych potrzeb, jakim mają służyć. Jeśli w obiekcie planujesz zorganizować produkcję i potrzebna w nim jest odpowiednia przestrzeń do ustawienia maszyn, nasze projekty hal stalowych uwzględnią ją w dokumentacji i na rysunkach technicznych. Jeżeli obiekt będzie służył magazynowaniu i niezbędny jest w nim wjazd dla samochodów – weźmiemy to pod uwagę w naszym projekcie. Kontakt : ART-BUD tel.696713152 http://www.art-bud.com.pl/gotowe-projekty-i-budowa-hal-stalowych/
Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Komentarze

Dodał(a): Sylwester.S Dnia: 2019-05-11 18:40:08
1- Pierwsza / załączony skład farby na końcu tekstu/to farba epoksydowa wyprodukowana w Holandii przez Sigmę na eksport w opakowaniach 4 litrowych, , w pełnej kolorystyce Ral .Farba ta jest typowo dedykowana do stali / konstrukcje , dachy/ . Farba wyprodukowana w lutym ubiegłego roku 2018 .Ze względu na dość duży stock cena jest bardzo atrakcyjna i wynosi 11,50 złotego z dostarczeniem do Polski plus wysyłka paletowa w Polsce/250 zł paleta / . Na palecie 720 litrów. Mogę przesłać do prób opakowanie 4 litry. Cena farby z przesyłką 50 złoty. 2-Mam także farbę alkidowa Hempla -HEMPALIN ENAMEL HEMPALIN ENAMEL 52140 jest emalią alkidową o pełnym połysku. Powłoka jest elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne i działanie wody morskiej, rozpryski olejów mineralnych i inne węglowodory alifatyczne Jako powłoka nawierzchniowa ogólnego stosowania w systemach alkidowych, na powierzchniach stalowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz drewnianych w środowisku korozyjnym o niskiej i średniej agresywności. Jako powłoka nawierzchniowa w pomieszczeniach siłowni łącznie z podłogami, na silnikach głównych oraz urządzeniach pomocniczych. Opakowania 200 litrowe , cena litra 18 złoty lub w opakowaniach zastępczych -20 litrowych 19 złoty litr . Fakturę wystawia firma holenderska . Dostawa produktów paleta 250 złoty 200-400 litrów/ dwie beczki 3-w ofercie także farby pęczniejące p-poz, antyporostowe na kadłuby barek , statków i inne specjalistyczne w cenach od 26-28 zł za litr .Opakowania 20 litrowe .marki jak na foto Pr.1/4/2019/MM- Farba syntetyczna Analiza spektralni masowa Warka 27.04.2019- D.r laboratorium M.Majcher Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: 128 ºC Średnia masa cząsteczkowa: 143,6 g/mol Prężność par 20 ºC: 2136 Pa Lepkość kinematyczna 40 ºC: 800000 cSt Liczba węgli: 9,8 Gęstość LZO 20 ºC: 294,51 kg/m³ (294,51 g/L) L H336; EUH066 - 20 - <50 % Tokxyczność. Węglowodory, C9-C11, n-alkenów, iso-alkenów, Cyclics, <2% Związków Klas. dost. aromatycznych ¹ Acute Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - 0,1 - <0,5 % 8 Oksym butan-2-onu ¹ ATP CLP00 0,1 - <0,5 % . 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 Aceton ² ATP CLP00 0,1 - <0,5 % Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361d - Kwas heksanowy, 2-etylo-, Sól cynku, zasadowy : H 302; Aquatic Chronic sodium 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; 0,1 - <0,5 % Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 Kwasy tłuszczowe, C6-19 rozgałęzione, sole naftenian kobaltu (2+) Kwasy tłuszczowe C18, nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3- Klas. dost. propanodiaminą i 1,3-propanodiaminą ¹ <0,1 % 1-metoksypropan-2-ol ² ATP ATP01 <0,1 % (metylo-2-metoksyetoksy)propanol ² Niesklasyfikowa Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; <0,1 % Skin Sens. 1A: H317 - Bis(2-etyloheksanian) kobaltu ¹ Klas. dost. <0,1 % Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Uwaga 2-(2-butoksyetoksy)etanol ² ATP CLP00 ¹ Olej 1/2 syntetyk 60% wagowo

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Promowane


. .

.