Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Cena: 12700zł
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin

Wyświetleń: 29
798xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocena: 0 Głosów: 0

Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
Cena: 12700zł
Województwo: Lubelskie
Miasto: Lublin

Wyświetleń: 29
798xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
. . .

 

Syndyk Sandry Karpińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczą ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udziału w wysokości 1/5 w prawie własności do :

- nieruchomości gruntowej o pow. 0,14969 ha położonej w miejscowości Hruszów ( działka oznaczona nr ewid. 72), zabudowanej zabudową zagrodową o łącznej pow. zabudowy 206 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00022813/6 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj.  12 000 zł netto.

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,4179 ha położonej w miejscowości Hruszów, Gm. Rejowiec, województwo lubelskie ( działka oznaczona nr ewid. 9), za ceną nie niższą niż kwota oszacownia tj. 700 zł netto.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości  Hruszów” pod adresem :

Biuro Syndyka, 

ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin, 

w terminie 6 grudnia 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .  

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

 

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników