Kurs na wychowawców wypoczynku

Cena: 300zł
Województwo: Opolskie
Miasto: Nysa
Strona www: https://vademecum.nysa.pl/kurs-na-wychowawcow-wypoczynku/

Wyświetleń: 134
727xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocena: 0 Głosów: 0

Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
Cena: 300zł
Województwo: Opolskie
Miasto: Nysa
Strona www: https://vademecum.nysa.pl/kurs-na-wychowawcow-wypoczynku/

Wyświetleń: 134
727xxxxxx (Pokaż numer)
Napisz wiadomość
Ocenianie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników
. . .

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
ust. 1 pkt 1–3:
3) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
4) ukończyła 18 lat;
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej Ruch i rekreacja Turystyka i krajoznawstwo Zajęcia kulturalno-oświatowe Zajęcia praktyczno-techniczne Prace społecznie użyteczne Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Dlaczego warto?

Kurs na Wychowawcę wypoczynku  daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Po kursie otrzymasz zaświadczenie zgodne rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli doskonalenia nauczycieli. Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty – WRE.5632.8.2021

Data: 28.10.2023

Zgłoś nadużycie
Zgłoś nadużycie - Regulamin

Mapa

Ładuję mapę, proszę czekać.

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Promowane

349000 zł
2023-11-29
0 zł
2020-05-11
3,5 zł
2019-01-16